Tín dụng đầu tư

1. Đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trường hợp các dự án nêu tại khoản 1 Điều này đã được hưởng tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tài chính nhà nước khác thì không được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định này.

 

+ Đối tượng theo Phụ lục danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư (Kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-Cp ngày 31/3/2017 của Chính phủ)

 

STT

NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC

GIỚI HẠN QUY MÔ

I

KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Nhóm A, B và C

2

Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện và các cụm công nghiệp, làng nghề

Nhóm A, B

3

Dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật

Nhóm A, B và C

4

Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp,  khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Nhóm A, B

5

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng bệnh viện công

Nhóm A, B và C

II

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

 

1

Dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy hải sản sử dụng công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm A, B

2

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất máy công nghiệp

Nhóm A, B

3

Dự án giết mổ gia súc gia cầm tập trung

Nhóm A, B

III

CÔNG NGHIỆP (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

 

1

Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, văc xin thương phẩm và thuốc chữa bệnh HIV/AISD, sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP

Nhóm A, B

2

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng: Gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, điện sinh khối và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo; Dự án sản xuất ứng dụng sang chế bảo vệ môi trường được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sang chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo quy định của pháp luật

Nhóm A, B

3

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm A, B và C

4

Dự án đầu tư sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng; đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Nhóm A, B và C

5

Dự án đầu tư thuộc danh mục các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm A, B và C

6

Dự án đầu tư, sản xuất các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn

Nhóm A, B

7

Dự án đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch; Dự án đầu tư phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu  than thiện với môi trường.

Nhóm A, B và C

8

Dự án ứng dụng công nghệ cao, Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo danh mục công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doing nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhóm A, B

9

Dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm A, B

IV

Các dự án đầu tư tổ chức thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khan; Dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơme sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao gồm dự án nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt)

 

V

Các dự án đầu tư ra nước ngoài theo Quy định của Chính phủ; các dự án cho vay theo Hiệp định của Chính phủ

Nhóm A, B

 

 

 

 

*** Đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư ra nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ/dự án vay vốn theo Văn bản, Quyết định riêng của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ mà trong Hiệp định/Văn bản/Quyết định không quy định cụ thể về điều kiện, lãi suất, thời hạn, mức vay và những nội dung có liên quan đến khoản vay của dự án thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay theo quy định tại Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Khách online:13169
Lượt truy cập: 12765254