Nghiệp vụ
Ngày 25/11/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản 1986/NHPT-KHNV đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 26/11/2021   |Xem tiếp
Sáng 23/11/2021 tại Trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có buổi làm việc với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (DMEF) - Bộ Tài chính về việc cho vay lại vốn nước ngoài tại VDB. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có ông Đào Quang Trường - Tổng Giám đốc VDB và ông Trương Hùng Long - Cục trưởng DMEF.
Ngày 25/11/2021   |Xem tiếp
Ngày 17/11/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 18/11/2021   |Xem tiếp
Ngày 25/10/2021, NHPT đã ban hành văn bản số 1786/NHPT-XLN v/v tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ các tháng cuối năm 2021.
Ngày 26/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 25/10/2021, NHPT Việt Nam ban hành văn bản số 02/KH-NHPT về kế hoạch hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Ngày 25/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/9/2021, Biên bản ghi nhớ hợp tác ký giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chính thức có hiệu lực.
Ngày 01/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 17/9/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành văn bản số 1571/NHPT-TCKT gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc giảm phí chuyển tiền qua hệ thống Thanh toàn điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) của Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 21/09/2021   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021.
Ngày 31/08/2021   |Xem tiếp
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ giao kế hoạch tín dụng năm 2021. Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý thu hồi nợ NHPT vừa ban hành công văn 1435/NHPT-XLN chỉ đạo triển khai công tác thu hồi xử lý nợ của NHPT, nội dung chính như sau:
Ngày 16/08/2021   |Xem tiếp
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, để chủ động kiểm soát nguy cơ cao gây lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh, HĐQT NHPT vừa ban hành văn bản số 107/TB-NHPT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 23/07/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:13006
Lượt truy cập: 12765049