Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đến các địa phương trong cả nước, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư tại sự kiện này.
Ngày 25/11/2021   |Xem tiếp
Sáng 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Ngày 22/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/7/2021, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung chính như sau:
Ngày 03/08/2021   |Xem tiếp
91 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành Tuyên giáo là một binh chủng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Đảng, luôn giữ trọn niềm tin và đóng vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc.
Ngày 01/08/2021   |Xem tiếp
Ngày 22/7/2021 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 23/07/2021   |Xem tiếp
Ngày 25/6/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 29/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 07/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, toàn văn nội dung nghị quyết như sau:
Ngày 11/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành văn bản số 281 - CV/ĐUK "V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai".
Ngày 25/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 20/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 21/05/2021   |Xem tiếp
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:
Ngày 19/05/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:13534
Lượt truy cập: 12765707