18/11/2021 14:01
Xem với cỡ chữ

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành đợt 1/2021

Ngày 17/11/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày đấu thầu trái phiếu lần này được tổ chức vào 23/11/2021, ngày phát hành trái phiếu 24/11/2021, tổng khối lượng gọi thầu là 3.000 tỷ đồng với 04 loại kỳ hạn là 05 năm (500 tỷ đồng), 07 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1000 tỷ đồng) và 15 năm (1000 tỷ đồng), với các mã trái phiếu kỳ hạn 05 năm: BVDB21061; kỳ hạn 07 năm: BVDB21076; kỳ hạn 10 năm: BVDB21091; kỳ hạn 15 năm: BVDB21106.
Lãi suất trái phiếu trong khung lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: đấu thầu đơn giá.
Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn, thấp hơn mệnh giá; được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn; tiền lãi trả sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành; lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:12971
Lượt truy cập: 12765001